OFICJALNA STRONA: SPRZEDAMSPOLKE.BIZ.PL

Biuro tworzy kilkunastu specjalistów, którzy chętnie pomogą nowym przedsiębiorcom w podjęciu aktywnej działalności na rynku gospodarczym. Od kliku lat biuro świadczy różne usługi na rzecz przedsiębiorców, ciesząc się ich zaufaniem. Współpraca z Klientem opiera się na szczegółowym rozpoznaniu jego potrzeb i opracowaniu dla niego indywidualnej oferty. Eksperci biura cenią sobie czas jego Klientów oraz mają na uwadze pewne ograniczenia finansowe z jakimi bardzo często borykają się podmioty gospodarcze. Razem z klientem opracowują najlepszy plan działania. Nie zwlekaj, skontaktuj się z nimi.


GOTOWE SPÓŁKI

Biuro oferuje gotowe do sprzedaży spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółki posiadają komplet dokumentów rejestracyjnych (numery NIP, REGON, KRS), a także notarialne poświadczenie o braku zadłużeń. Oferowane spółki mają czystą historię gospodarczą, gdyż nigdy nie prowadziły działalności, nie były stroną żadnej umowy oraz nie zatrudniały pracowników. Ich kapitał zakładowy wynosi 5 tys. zł. Biuro zajmuje się całym procesem sprzedaży spółek.


CENA: 1650 zł
REJESTRACJA SPÓŁEK

Biuro przeprowadza cały proces rejestracji spółki. Usługa rejestracji obejmuje doradztwo w zakresie wyboru PKD, umowy najmu oraz wysokości kapitału zakładowego. Z pomocą specjalistów sporządzicie Państwo odpowiednią umowę spółki z o.o., a także zarejestrujecie ją w KRS, US, ZUS oraz GUS. Specjaliści pomogą w zakresie rejestracji spółki z o.o., spółki komandytowej, spółki jawnej, a także spółki z o.o. komandytowej. Zachęcamy do skorzystania z oferty.


CENA: 749 zł

Wizerunek firmy w Internecie

Wielu przedsiębiorców zastanawia się co zrobić, aby zwiększyć zyski w prowadzonym przedsiębiorstwie. Często zdarza się, że oferta usług danego przedsiębiorstwa ma tak małe grono odbiorców, że generowane zyski nie są w stanie pokryć pojawiających się kosztów.

Co zrobić, aby zwiększyć ilość Klientów? Najlepszym rozwiązaniem jest zaistnienie w Internecie.

Dzisiaj, kiedy każdy z nas korzysta z Internetu warto zadbać o to, aby Klient mógł otrzymać najważniejsze informacje o firmie oraz świadczonych przez nią usługach. Największe źródło informacji po które sięgamy – social media – powinno zachęcać Klientów do skorzystania z Państwa firmy.

Klienci są kołem napędowym każdego przedsiębiorstwa. Istotne jest, aby osoby zainteresowane Państwa ofertą mogły szybko skontaktować się z firmą – strony internetowe, profile w mediach społecznościowych, ogłoszenia na portalach.  

Wsparcie na starcie – pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej

„Pierwszy biznes – wsparcie na starcie” to program prowadzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, za pośrednictwem którego można pozyskać środki an założenie firmy.

Program skierowany jest do studentów ostatniego roku studiów, absolwentów szkoły lub uczelni wyższej do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego (muszą oni złożyć oświadczenie o niezatrudnieniu i niewykonywaniu innej pracy zarobkowej) oraz osób bezrobotnych (zarejestrowanych w urzędzie pracy).

Najwyższa wartość pożyczki jaką można uzyskać wynosi ponad 84 tysiące złotych i jest oprocentowana 0,44 % w skali roku (1/4 stopy redyskonta weksli NBP). Maksymalną kwotę udzielnej pożyczki stanowi 20-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Otrzymane wsparcie finansowe można przeznaczyć zarówno na zakup środków trwałych potrzebnych do rozpoczęcia prowadzenia działalności, jak i towarów podlegających sprzedaży w ramach działalności.

Na spłatę pożyczki młodzi przedsiębiorcy mają aż 7 lat. Pożyczkę można oczywiście spłacić wcześniej, należy mieć jednak na uwadze, że w razie wcześniejszej spłaty i zamknięcia działalności przed upływem roku, pożyczkobiorca zostaje zobowiązany do zwrotu kwoty w wysokości uzyskanych korzyści. W innych sytuacjach nie ma żadnych negatywnych konsekwencji wynikających z wcześniejszej spłaty.

Aby otrzymać pożyczkę należy złożyć wniosek wraz ze szczegółowym opisem celu pożyczki i planowanej działalności.

Procedura przekształcania jednoosobowej działalności w spółkę kapitałową

Pierwszą, obowiązkową czynnością jakiej musi dokonać przedsiębiorca, podejmujący decyzje o przekształceniu jednoosobowej działalności w spółkę kapitałową, jest opracowanie planu przekształcenia, który sporządza się w formie aktu notarialnego. Koszt jego sporządzenia nie powinien wynieść więcej niż 250 zł (taksa notarialna: 200 zł, podatek VAT: 46 zł).

W planie tym musi zostać ustalona wartość bilansowa majątku oszacowana na określony dzień w miesiąca poprzedzający sporządzenie planu przekształcenia, którą ustala się na podstawie dokumentu sporządzonego przez rewidenta lub księgowego.

Plan, wraz z projektem oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy, projektem umowy założycielskiej nowego podmiotu, wyceną składników majątku oraz sprawozdaniem finansowym opracowanym na dzień przed ustanowieniem planu przekształcenia należy złożyć do sądu rejestrowego. Sąd ma obowiązek wyznaczenia biegłego rewidenta, który zbada złożony plan przekształcenia pod kątem poprawności i rzetelności. Biegły rewident ma w zasadzie tylko 2 miesiące na zbadanie planu, warto mieć jednak na uwadze, że w Kodeksie Spółek Handlowych nie ma żadnych zapisów dotyczących terminu, w którym musi on zostać wyznaczony.

Zdaniem ekspertów plan powinien jeszcze zawierać określenie rodzaju spółki, w którą jednoosobowa działalność ma zostać przekształcona oraz informacje o wartościach i liczbie udziałów w spółce.

Kto jest uprawniony do zwołania zgromadzenia wspólników?

Zgromadzenie wspólników to organ, który w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością podejmuje najważniejsze decyzje. Aby jednak było to możliwe konieczne jest jego zwołanie, czyli umożliwienie wszystkim wspólnikom udziału w obradach w celu podejmowania najważniejszych dla spółki decyzji.

Kto jednak jest uprawniony do zwołania zgromadzenia wspólników?

Pierwszym upoważnionym do tego podmiotem jest zarząd. Prawo do tego ma na podstawie kodeksu spółek handlowych. Czasem prawo do tego mają także poszczególni samodzielni członkowie zarządu.

Do zwołania zgromadzenia wspólników uprawniona jest też rada nadzorcza oraz komisja rewizyjna, o ile zostały powołane do istnienia na podstawie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Ostatnią grupą, która może zwołać zgromadzenie wspólników w pewnych sytuacjach są wspólnicy mniejszościowi. W tym celu muszą wystąpić z odpowiednim wnioskiem.  Uprawnienie wspólników do zwoływania zgromadzenia wspólników musi zostać wskazane na rzecz konkretnej osoby w umowie spółki z o.o.  

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...