OFICJALNA STRONA: SPRZEDAMSPOLKE.BIZ.PL

Biuro tworzy kilkunastu specjalistów, którzy chętnie pomogą nowym przedsiębiorcom w podjęciu aktywnej działalności na rynku gospodarczym. Od kliku lat biuro świadczy różne usługi na rzecz przedsiębiorców, ciesząc się ich zaufaniem. Współpraca z Klientem opiera się na szczegółowym rozpoznaniu jego potrzeb i opracowaniu dla niego indywidualnej oferty. Eksperci biura cenią sobie czas jego Klientów oraz mają na uwadze pewne ograniczenia finansowe z jakimi bardzo często borykają się podmioty gospodarcze. Razem z klientem opracowują najlepszy plan działania. Nie zwlekaj, skontaktuj się z nimi.


GOTOWE SPÓŁKI

Biuro oferuje gotowe do sprzedaży spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółki posiadają komplet dokumentów rejestracyjnych (numery NIP, REGON, KRS), a także notarialne poświadczenie o braku zadłużeń. Oferowane spółki mają czystą historię gospodarczą, gdyż nigdy nie prowadziły działalności, nie były stroną żadnej umowy oraz nie zatrudniały pracowników. Ich kapitał zakładowy wynosi 5 tys. zł. Biuro zajmuje się całym procesem sprzedaży spółek.


CENA: 1625 zł


REJESTRACJA SPÓŁEK

Biuro przeprowadza cały proces rejestracji spółki. Usługa rejestracji obejmuje doradztwo w zakresie wyboru PKD, umowy najmu oraz wysokości kapitału zakładowego. Z pomocą specjalistów sporządzicie Państwo odpowiednią umowę spółki z o.o., a także zarejestrujecie ją w KRS, US, ZUS oraz GUS. Specjaliści pomogą w zakresie rejestracji spółki z o.o., spółki komandytowej, spółki jawnej, a także spółki z o.o. komandytowej. Zachęcamy do skorzystania z oferty.


CENA: 749 zł

Zakup spółki z o.o. - zalety

Zakup gotowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest bardzo korzystny dla przedsiębiorców z wielu powodów. Kupno gotowego do podjęcia działalności podmiotu w znacznym stopniu skraca czas związany z rozpoczęciem własnego biznesu.

Zakup gotowej spółki - zalety.

Brak problemów z rejestracją spółki - spółka jest całkowicie zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, dzięki czemu posiada numery potrzebne do prawidłowego funkcjonowania - NIP, REGON, KRS. Spółka ma stworzoną umowę, na której należy jedynie nanieść zmiany. Osoba kupująca spółkę nie traci czasu na długotrwały proces rejestracyjny.

Bezpieczna i krótkotrwała transakcja - zakup gotowej spółki wraz z wszystkimi formalnościami związanymi z przeprowadzeniem transakcji trwa zdecydowanie krócej niż proces rejestracji spółki, gdyż zaledwie kilka dni. Kupno czystej spółki jest całkowicie bezpieczne, ponieważ podmioty te nigdy nie prowadziły działalności gospodarczej.

Możliwość prowadzenia dowolnej działalności - gotowe spółki oferowane na sprzedaż posiadają szeroki zakres PKD, dzięki czemu są odpowiednie do prowadzenia różnych rodzajów działalności.

Staż spółki - istnieje możliwość zakupu zarówno spółki nowej jak i spółki stażowej. Kupno spółki stażowej jest odpowiednie, dla osób chcących ubiegać się o dofinansowanie działalności - kredyt lub dotację.

Działalność gospodarcza bez rejestracji?

Prowadzenie działalności gospodarczej bez jej rejestracji w CEIDG jeszcze do niedawno było niedopuszczalne i wiązało się to z poważnymi konsekwencjami dla przedsiębiorcy. Od 30. kwietnia 2018 roku jest to legalne, jednak nie w każdym przypadku.

Działalność nie musi zostać zarejestrowana w CEIDG-1 jeżeli prowadzona jest przez osobę fizyczną, a jej miesięczny przychód nie przekracza 50% minimalnego wynagrodzenia, a więc 1050 złotych. Ważne jest także, że osoba prowadząca daną działalność nie mogła prowadzić działalności przez ostatnich 5 lat.  Warto także podkreślić, że pod uwagę bierze się przychód, a nie dochód, stąd też kwestia kosztów jego pozyskania nie będzie miała żadnego znaczenia.

W przypadku przekroczenia tego limitu w przeciągu 7 dni należy złożyć wniosek o wpis do CEIDG. Twoja działalność będzie traktowana jako działalność gospodarcza od dnia w którym limit został przekroczony.

Nieewidencjonowana działalność gospodarcza nie niesie ze sobą obowiązku opłacania składek ZUS. Nieopłacanie tych składek wiąże się jednak z brakiem opieki zdrowotnej, prawa do zasiłku chorobowego, a nawet zasiłku macierzyńskiego.

Powołanie członka Zarządu na czas nieokreślony

Członków Zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powołuje się na jeden rok bądź kilkuletnią kadencję. Długość kadencji ujmuje się w umowie spółki oraz uchwale Zgromadzenia Wspólników. Ważne jest jednak, że nie jest to obowiązek, a jedynie dobrowolny wybór. Kadencji można bowiem w ogóle nie określać. W takiej sytuacji przyjmuje się, że członek Zarządu został powołany na jeden rok.

Mandat członka Zarządu wygasa w dniu odbycia się Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy.

Powołanie członka Zarządu na czas nieokreślony jest skuteczne jeżeli zawrzemy taką możliwość w umowie spółki. Istnieje także bardziej liberalna koncepcja, która zakłada że mandat członka może być przydzielony na czas nieokreślony nawet gdy nie znajdziemy takiej adnotacji w umowie spółki, a wystarczy jedynie odpowiedni zapis w samej uchwale wspólników.

Prosta spółka akcyjna

Prosta spółka akcyjna to nazwa nowego typu spółki kapitałowej. Regulacje dotyczące działania tej spółki pojawiły się w projekcie nowelizacji Kodeksu spółek handlowych. Prosta spółka akcyjna wzorowana ma być na rozwiązaniach, które zostały przyjęte m.in. na Słowacji.

Prosta spółka akcyjna dedykowana ma być tzw. startupom czyli firmom, które znajdują się w początkowej fazie rozwoju. PSA ma być stosunkowo łatwa do założenia oraz tania w prowadzeniu. Rejestracja takiej spółki miałaby odbywać się przez Internet w 24 godziny. Zgodnie z założeniami pomysłodawców prosta spółka akcyjna miałaby łączyć w sobie korzystne cechy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej.

Projekt nowej spółki zakłada, że mogłaby zostać założona z kapitałem zakładowym o wartości 1 zł, natomiast wartość jednej akcji nominalnej wynosiłaby 1 grosz. Akcje prostej spółki akcyjnej miałyby być papierami wartościowymi, jednak o różnym uprzywilejowaniu. Ustawodawcy proponują różne modele akcji - założycielskie, inwentorskie, inwestorskie, pracownicze oraz dla doradców.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...