OFICJALNA STRONA: SPRZEDAMSPOLKE.BIZ.PL

Biuro tworzy kilkunastu specjalistów, którzy chętnie pomogą nowym przedsiębiorcom w podjęciu aktywnej działalności na rynku gospodarczym. Od kliku lat biuro świadczy różne usługi na rzecz przedsiębiorców, ciesząc się ich zaufaniem. Współpraca z Klientem opiera się na szczegółowym rozpoznaniu jego potrzeb i opracowaniu dla niego indywidualnej oferty. Eksperci biura cenią sobie czas jego Klientów oraz mają na uwadze pewne ograniczenia finansowe z jakimi bardzo często borykają się podmioty gospodarcze. Razem z klientem opracowują najlepszy plan działania. Nie zwlekaj, skontaktuj się z nimi.

GOTOWE SPÓŁKI

Biuro oferuje gotowe do sprzedaży spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółki posiadają komplet dokumentów rejestracyjnych (numery NIP, REGON, KRS), a także notarialne poświadczenie o braku zadłużeń. Oferowane spółki mają czystą historię gospodarczą, gdyż nigdy nie prowadziły działalności, nie były stroną żadnej umowy oraz nie zatrudniały pracowników. Ich kapitał zakładowy wynosi 5 tys. zł. Biuro zajmuje się całym procesem sprzedaży spółek.


CENA: 1625 zł

REJESTRACJA SPÓŁEK

Biuro przeprowadza cały proces rejestracji spółki. Usługa rejestracji obejmuje doradztwo w zakresie wyboru PKD, umowy najmu oraz wysokości kapitału zakładowego. Z pomocą specjalistów sporządzicie Państwo odpowiednią umowę spółki z o.o., a także zarejestrujecie ją w KRS, US, ZUS oraz GUS. Specjaliści pomogą w zakresie rejestracji spółki z o.o., spółki komandytowej, spółki jawnej, a także spółki z o.o. komandytowej. Zachęcamy do skorzystania z oferty.


CENA: 749 zł

Stażowe spółki

Czym są stażowe spółki? Dlaczego przedsiębiorcy tak chętnie je kupują? Rozpocząć własny biznes można na wiele sposobów. Jednym z nich jest kupno gotowej spółki. Jeśli więc zdecydujemy się na to rozwiązanie, możemy kupić nową lub stażową firmę.

Spółka ze stażem została założona dłuższy czas temu. W sprzedaży istnieją spółki z bardzo różnorodnym stażem. Przykładowo, kupując spółkę z 2012 roku, w jedną lub dwie doby stajemy się właścicielami czteroletniej firmy. Wynika z tego faktu pewna bardzo ważna korzyść, która przyciąga wielu przedsiębiorców.
Stażowe spółki wzbudzają duże zaufanie! Zdecydowanie łatwiej jest nam pozyskać kredyt czy dotację unijną, jeśli nasza firma istnieje już od dłuższego czasu. Wydaje się ona bowiem bardziej rentowna. Pamiętać należy jednak, że wraz z długością stażu wzrasta cena gotowej spółki.

Kupując spółkę używana należy dokładnie przeanalizować firmową dokumentację. Jest to bardzo ważne, ponieważ spółkę taką przejmujemy z całą jej historią gospodarczą. Tak więc podmiot taki może być obciążony różnego typu zadłużeniami. Aby zniwelować to niebezpieczeństwo najlepiej zgłosić się do profesjonalnej firmy, która zagwarantuje nam bezpieczeństwo i pewny start.

Jak sprzedać zadłużoną spółkę?

Osoby, które posiadają na sprzedaż spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w większości przypadków uważają, iż jest to najlepszy sposób na pozbycie się zobowiązań, które ciążą na owym podmiocie gospodarczym.

Jak to wygląda w praktyce? Sprawdźmy...


Dokonując sprzedaży spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, sprzedawane są wyłącznie jej udziały. Z kolei odpowiedzialność za owe zobowiązania, niezależnie czy została ona sprzedana, czy też nie – spoczywa na spółce.

Osoba sprzedająca zadłużoną spółkę bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie potencjalnych klientów, łamie prawo upadłościowe, które informuje nas o tym, że obowiązkiem zadłużonego przedsiębiorcy jest ogłoszenie upadłości prowadzonej przez niego spółki. Złożeniem owego wniosku oraz za reprezentację spółki odpowiadają członkowie zarządu i to właśnie oni zostają pociągnięci do odpowiedzialności za długi spółki w przypadku braku możliwości wyegzekwowania należności z posiadanego przez spółkę majątku i niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Tak więc jak widać – odpowiedzialność nie spoczywa na wspólnikach. Zatem w sytuacji sprzedaży swoich udziałów przez wspólników, odpowiedzialność w dalszym ciągu będzie spoczywała na barkach członków zarządu.

UWAGA!
Wierzyciele korzystając z tzw. skargi paulińskiej, mają możliwość domagania się o unieważnienie wszelkich transakcji majątkowych w spółce, a także unieważnienia samej umowy sprzedaży takiej spółki.
Fundacja

Chcesz poprowadzić działalność społeczną? Załóż fundację!

O fundacjach zapewne słyszałeś niejednokrotnie. W telewizji zwłaszcza na koniec roku pojawia się ogromna ilość reklam, w których ich przedstawiciele proszą o wsparcie swojej działalności np.poprzez przekazanie jednego procenta swojego podatku. 

Fundacja to organizacja pozarządowa, której zasadniczym zadaniem jest realizacja celów społecznie i gospodarczo użytecznych. Zazwyczaj do celów takich zalicza się ochronę zdrowia ludzkiego, ochronę środowiska, opiekę nad zwierzętami, wspieranie kultury, nauki, sportu itd. 

Aby założyć fundację należy posiadać kapitał. To on odgrywa najważniejszą rolę w fundacji, gdyż za jego pomocą realizuje się określone cele. Kapitał musi wnieść fundator. Co do zasady nie powinien być on niższy niż 1000 złotych. Kolejno należy sporządzić akt założycielski oraz opracować statut. 

Statut to najważniejszy dokument w fundacji, ponieważ zawiera najistotniejsze informacje dotyczące jej funkcjonowania. 

Założenie fundacji wymaga wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.

Przyczyny zamknięcia działalności spółki

Zakończenie działalności spółki może nastąpić z różnych przyczyn. Aby całkowicie zamknąć spółkę, konieczne jest przeprowadzenie procesu likwidacji i wykreślenie jej z Krajowego Rejestru Sądowego.

Jakie mogą być przyczyny rozwiązania spółki?
Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, sąd rejestrowy może orzec rozwiązać spółkę w sytuacji, gdy:
- nie zawarto umowy spółki,
- nie zgłoszono spółki do KRS w terminie do sześciu miesięcy od uchwalenia jej umowy,
- osoby zakładające spółkę nie posiadały w tamtym momencie zdolności do czynności prawnych,
- siedziba spółki została przeniesiona za granicę,
- ogłoszono upadłość spółki,
- zgromadzenie wspólników podjęło decyzję o rozwiązaniu spółki,
- zachodzą inne przyczyny przewidziane w umowie spółki, decydujące o jej zamknięciu (np. nie wypełnienie określonych celów w danym czasie).

Rozwiązanie spółki z o.o. może odbyć się dopiero po zakończeniu procesu likwidacji. Oznacza to, że spółka musi w określonym czasie zakończyć wszystkie swoje interesy, spłacić zobowiązania i odebrać należności. Za proces likwidacji odpowiedzialni są likwidatorzy, czyli osoby specjalnie powołane do działania w imieniu spółki w likwidacji. Funkcję tą pełni zazwyczaj któryś z członków zarządu. Do niego należy dopilnowanie wszystkich formalności i doprowadzenie do wykreślenia spółki z KRS.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...