OFICJALNA STRONA: SPRZEDAMSPOLKE.BIZ.PL

Biuro tworzy kilkunastu specjalistów, którzy chętnie pomogą nowym przedsiębiorcom w podjęciu aktywnej działalności na rynku gospodarczym. Od kliku lat biuro świadczy różne usługi na rzecz przedsiębiorców, ciesząc się ich zaufaniem. Współpraca z Klientem opiera się na szczegółowym rozpoznaniu jego potrzeb i opracowaniu dla niego indywidualnej oferty. Eksperci biura cenią sobie czas jego Klientów oraz mają na uwadze pewne ograniczenia finansowe z jakimi bardzo często borykają się podmioty gospodarcze. Razem z klientem opracowują najlepszy plan działania. Nie zwlekaj, skontaktuj się z nimi.


GOTOWE SPÓŁKI

Biuro oferuje gotowe do sprzedaży spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółki posiadają komplet dokumentów rejestracyjnych (numery NIP, REGON, KRS), a także notarialne poświadczenie o braku zadłużeń. Oferowane spółki mają czystą historię gospodarczą, gdyż nigdy nie prowadziły działalności, nie były stroną żadnej umowy oraz nie zatrudniały pracowników. Ich kapitał zakładowy wynosi 5 tys. zł. Biuro zajmuje się całym procesem sprzedaży spółek.


CENA: 1625 zł
REJESTRACJA SPÓŁEK

Biuro przeprowadza cały proces rejestracji spółki. Usługa rejestracji obejmuje doradztwo w zakresie wyboru PKD, umowy najmu oraz wysokości kapitału zakładowego. Z pomocą specjalistów sporządzicie Państwo odpowiednią umowę spółki z o.o., a także zarejestrujecie ją w KRS, US, ZUS oraz GUS. Specjaliści pomogą w zakresie rejestracji spółki z o.o., spółki komandytowej, spółki jawnej, a także spółki z o.o. komandytowej. Zachęcamy do skorzystania z oferty.


CENA: 749 zł

Zgromadzenie wspólników w spółce z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to popularna forma prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Działa ona w oparciu o przepisy Kodeksu spółek Handlowych. Spółka z o.o. posiada osobowość prawną dlatego działa przez swoje organy - zarząd, zgromadzenie wspólników oraz radę nadzorczą lub komisję rewizyjną.

Zgromadzenie wspólników jest odpowiedzialne za najważniejsze sprawy spółki. Nieodłącznym elementem prawidłowego funkcjonowania spółki jest zwołanie zwyczajnego zgromadzenia spółki.

Zwyczajne zgromadzenie wspólników powinno odbyć się przynajmniej raz w roku w terminie do 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Przedmiotem obrad ZZW jest powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty, udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy.

Zwyczajne zgromadzenie wspólników może odbyć się po wyznaczonym terminie, gdyż nie wpływa to na ważność podjętych decyzji jednak prowadzi do nałożenia kar grzywny na członków zarządu.

Ulga na start

Już w najbliższym czasie osoba, która zamierza otworzyć własną działalność gospodarczą będzie mogła skorzystać z tzw. “ulgi na strat”. Ulga na start polega na zwolnieniu z konieczności opłacania składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne przez okres 6-miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Ulga na start zacznie obowiązywać od 31 marca 2018 roku. Korzystanie z niej jest całkowicie dobrowolne. Osoba, która nie chce z niej skorzystać może zrezygnować dokonując zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych.

Nie każdy przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z nowej ulgi. Podmiotami uprawnionymi do skorzystania z ulgi w opłacaniu składek są przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, którzy:

 • po raz pierwszy podejmują działalność gospodarczą,
 • podejmują działalność gospodarczą kolejny raz, po upływie minimum 60 miesięcy od dnia zawieszenia lub zakończenia wykonywania działalności,
 • nie będą wykonywać działalności na rzecz byłego pracodawcy.

 • Wprowadzenie tzw. ulgi na start ma na celu zachęcenie społeczeństwa do zakładania własnych działalności, co przyczynia się do wzrostu gospodarczego.


  Przeczytaj też ten wpis!

  Obowiązki wspólników spółki z o.o.

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać założona przez jedną lub więcej osób zwanych wspólnikami, którzy za zobowiązania odpowiadają w ograniczonym zakresie.

  Do obowiązków wspólników spółki z o.o. należą:
  - obowiązek wniesienia wkładu,
  - obowiązek wyrównania brakującej wartości aportu,
  - obowiązek dokonywania dopłat w stosunku do udziału,
  - obowiązek dostarczania spółce powtarzających się świadczeń niepieniężnych,
  - obowiązek płacenia składek ZUS, w przypadku, gdy udziałowiec jest pracownikiem/zleceniobiorcą spółki lub, gdy jest jedynym wspólnikiem w spółce.

  W drugim przypadku spółka z o.o. określana jest jako spółka jednoosobowa, czyli przez ZUS udziałowiec takiej spółki traktowany jest jak przedsiębiorca. Oznacza to, że musi co miesiąc odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od podstawy wymiaru podawanej co roku przez ZUS.

  Żeby uniknąć płacenia składek ZUS wielu wspólników przekazuje jeden udział w spółce innej osobie, najczęściej komuś z rodziny. W ten sposób spółka przestaje być jednoosobowa.

  Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej - skutki prawne

  Kodeks cywilny określa, iż w momencie wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej musi on rozliczyć majątek. W ramach prawa wspólnika, który wstępuje do części majątku wyróżniamy 3 elementy.
  1. Zwrot rzeczy, które oddaje się spółce do używania.
  Wspólnikowi zwraca się w naturze rzeczy wniesione do używania, nie uwzględnia się jednak zmiany ich wartości.
  2. Zwrot równowartości wkładu.
  Dotyczy wypłaty wartości rzeczy wniesionych na własność, wartości praw majątkowych i wkładów pieniężnych.
  3. Wypłata części pozostałego majątku.

  Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej nie skutkuje likwidacją majątku spółki. Rozliczenie ze wspólnikiem musi nastąpić w chwili gdy wystąpienie wspólnika osiągnie skutek prawny. Jeżeli spółka nie wykazała zysku wówczas wspólnik nie otrzyma zawsze żadnej wypłaty.

  Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...