OFICJALNA STRONA: SPRZEDAMSPOLKE.BIZ.PL

Biuro tworzy kilkunastu specjalistów, którzy chętnie pomogą nowym przedsiębiorcom w podjęciu aktywnej działalności na rynku gospodarczym. Od kliku lat biuro świadczy różne usługi na rzecz przedsiębiorców, ciesząc się ich zaufaniem. Współpraca z Klientem opiera się na szczegółowym rozpoznaniu jego potrzeb i opracowaniu dla niego indywidualnej oferty. Eksperci biura cenią sobie czas jego Klientów oraz mają na uwadze pewne ograniczenia finansowe z jakimi bardzo często borykają się podmioty gospodarcze. Razem z klientem opracowują najlepszy plan działania. Nie zwlekaj, skontaktuj się z nimi.


GOTOWE SPÓŁKI

Biuro oferuje gotowe do sprzedaży spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółki posiadają komplet dokumentów rejestracyjnych (numery NIP, REGON, KRS), a także notarialne poświadczenie o braku zadłużeń. Oferowane spółki mają czystą historię gospodarczą, gdyż nigdy nie prowadziły działalności, nie były stroną żadnej umowy oraz nie zatrudniały pracowników. Ich kapitał zakładowy wynosi 5 tys. zł. Biuro zajmuje się całym procesem sprzedaży spółek.


CENA: 1625 zł
REJESTRACJA SPÓŁEK

Biuro przeprowadza cały proces rejestracji spółki. Usługa rejestracji obejmuje doradztwo w zakresie wyboru PKD, umowy najmu oraz wysokości kapitału zakładowego. Z pomocą specjalistów sporządzicie Państwo odpowiednią umowę spółki z o.o., a także zarejestrujecie ją w KRS, US, ZUS oraz GUS. Specjaliści pomogą w zakresie rejestracji spółki z o.o., spółki komandytowej, spółki jawnej, a także spółki z o.o. komandytowej. Zachęcamy do skorzystania z oferty.


CENA: 749 zł

REGON

REGON jest skrótem od Rejestru Gospodarki Narodowej, który prowadzony jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Najczęściej jednak pojęcie REGON związane jest z numerem identyfikującym podatników w Polsce.

Wpisowi do rejestru REGON podlegają:
- osoby prawne,
- osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą,
- jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej,
- jednostki lokalne wymienionych podmiotów np. oddziały i filie.

REGON składa się z 9 cyfr, pod którymi dany podmiot widnieje w rejestrze. Podczas tworzenia numeru REGON należy postępować zgodnie z ustalonym schematem. Oznaczenie cyfr w REGON:
- dwie pierwsze cyfry określają terytorium,
- kolejne 6 cyfr to tzw. numer seryjny,
- ostatnia cyfra jest cyfrą kontrolną.

Uzyskanie przez przedsiębiorcę REGON jest bezpłatne, jednak zależy od formy prawnej działalności. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółki cywilnej REGON uzyskuje się w czasie rejestracji działalności w CEIDG. W przypadku spółek podlegających wpisowi do KRS, należy złożyć osobny wniosek o wpis na druku RG-1.

Czym zajmuje się rzecznik firm?

Na obecnym rynku z każdym dniem wzrasta konkurencja, a wciąż celem każdego przedsiębiorcy jest dążenie do realizacji wyznaczonego celu i osiągnięcia sukcesu.

Niestety bardzo często można zaobserwować sytuację, kiedy to przedsiębiorcy posuwają się do rozwiązań, które naruszają prawidłowe funkcjonowanie na rynku. Głównym celem nieuczciwych konkurentów jest wyróżnienie własnej firmy na rynku, co często jest osiągane przez nieprawidłowe i nieuczciwe praktyki.

Jednak wprowadzane zmiany mają za zadanie zapewnienie bezpieczeństwa przedsiębiorcom.


Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców powołało nową instytucję, która ma na celu ochronę mikro przedsiębiorców oraz osób prowadzących małe i średnie firmy..


Ochrona ta będzie głównie dotyczyć będzie:
- swobody działalności gospodarczej,
- uczciwej konkurencji,
- bezstronności,
- równego traktowania,
- zrównoważonego rozwoju,
- poszanowania dobrych obyczajów,
- słusznych interesów przedsiębiorców.

Numer Identyfikacji Podatkowej

Numer Identyfikacji Podatkowej - NIP używany jest do identyfikacji polskich podatników. Został on wprowadzony ustawą w 1995 roku, natomiast obowiązuje od 1996 roku. Numer NIP składa się z 10 cyfr. Pierwsze trzy cyfry to kod urzędu skarbowego, kolejne sześć cyfr jest przypadkowa, natomiast ostatnia to cyfra kontrolna wyliczana za pomocą specjalnego algorytmu.

Obecnie NIP nadawany jest przedsiębiorcom, jednak przed zmianami, które miały miejsce w 2012 roku, każda osoba odprowadzająca podatek do Urzędu Skarbowego zobowiązana była do posiadania tego numeru. Do posiadania NIP zobowiązane są:
- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
- osoby fizyczne odprowadzające VAT,
- płatnicy składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne,
- osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami.

Podatnicy muszą podawać NIP na żądanie m.in organów kontroli skarbowej, organów administracji samorządowej i rządowej, banków, przedstawicieli Najwyższej Izby Kontroli, płatników oraz inkasentów podatków i niepodatkowych należności.


Przeczytaj też ten wpis!

Czy członkowie zarządu odpowiadają za długi spółki z o.o.?

Jedną z podstawowych cech charakterystycznych dla spółki z ograniczoną odpowiedzialność jest brak odpowiedzialności wspólników za zobowiązania zaciągane przez spółkę. Czy jednak spółka z o.o. może bezkarnie zaciągać zobowiązania? Czy nikt nie ponosi za nie odpowiedzialności?

Istnieją 3 sytuacje, w których członek zarządu spółki z o.o. ponosi odpowiedzialność za długi spółki wobec wierzycieli.

Pierwszą sytuacją jest moment, w którym niemożliwa jest egzekucja komornicza przeciwko spółce. Odpowiedzialność taka nie jest jednak bezwarunkowa i można zwolnić się z niej chociażby ogłaszając upadłość spółki.

Drugim przypadkiem jest sytuacja gdy chociażby częściowa egzekucja jest bezskuteczna w przypadku zaległości podatkowych, za które ponoszą odpowiedzialność wszyscy członkowie zarządu w sposób solidarny.

Trzecią i ostatnią sytuacją, gdy odpowiedzialność za zobowiązania spółki ponoszą członkowie zarządu jest moment, w którym działają oni w imieniu organizacji podczas zaciągania zobowiązań. 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...