Biuro tworzy kilkunastu specjalistów, którzy chętnie pomogą nowym przedsiębiorcom w podjęciu aktywnej działalności na rynku gospodarczym. Od kliku lat biuro świadczy różne usługi na rzecz przedsiębiorców, ciesząc się ich zaufaniem. Współpraca z Klientem opiera się na szczegółowym rozpoznaniu jego potrzeb i opracowaniu dla niego indywidualnej oferty. Eksperci biura cenią sobie czas jego Klientów oraz mają na uwadze pewne ograniczenia finansowe z jakimi bardzo często borykają się podmioty gospodarcze. Razem z klientem opracowują najlepszy plan działania. Nie zwlekaj, skontaktuj się z nimi.

GOTOWE SPÓŁKI

Biuro oferuje gotowe do sprzedaży spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółki posiadają komplet dokumentów rejestracyjnych (numery NIP, REGON, KRS), a także notarialne poświadczenie o braku zadłużeń. Oferowane spółki mają czystą historię gospodarczą, gdyż nigdy nie prowadziły działalności, nie były stroną żadnej umowy oraz nie zatrudniały pracowników. Ich kapitał zakładowy wynosi 5 tys. zł. Biuro zajmuje się całym procesem sprzedaży spółek.REJESTRACJA SPÓŁEK

Biuro przeprowadza cały proces rejestracji spółki. Usługa rejestracji obejmuje doradztwo w zakresie wyboru PKD, umowy najmu oraz wysokości kapitału zakładowego. Z pomocą specjalistów sporządzicie Państwo odpowiednią umowę spółki z o.o., a także zarejestrujecie ją w KRS, US, ZUS oraz GUS. Specjaliści pomogą w zakresie rejestracji spółki z o.o., spółki komandytowej, spółki jawnej, a także spółki z o.o. komandytowej. Zachęcamy do skorzystania z oferty.Outsourcing

Outsourcing jest to korzystanie z zewnętrznych źródeł. Polega on na przekazywaniu zadań, funkcji, projektów, czy procesów do realizacji firmie zewnętrznej.

Takie rozwiązanie pozwala na koncentrację wszystkich procesów zarządczych na zasadniczych celach i kluczowych kompetencjach organizacji, a także na zwiększenie elastyczności struktury firmy. Podjęcie outsourcingu pozwoli na rozwój firmy oraz poprawienie szybkości i efektywności na zmiany otoczenia rynkowego.

W zależności od wiedzy, środków i priorytetów organizacje podejmują decyzje o tym, jakie obszary i w jakiej formie mogą ulec zmianom. Do wyboru jest outsourcing pełny lub selektywny. W pierwszym przypadku Klient podpisuje umowę na kompleksową obsługę przez zewnętrznego usługodawcę, natomiast wybierając opcję drugą przedsiębiorca dokonuje wyboru, jakie obszary objąć umową.

Możliwość selekcji odpowiednich obszarów działalności pozwala na maksymalne dopasowanie świadczonych usług do aktualnych potrzeb jednostki gospodarczej i jest rezultatem rachunku opłacalności.

Outsourcing ma różne oblicza, począwszy od prostych projektów, usprawniających procesy biznesowe i obniżających koszty, skończywszy na skomplikowanych projektach, które prowadzą do powstania “organizacji wirtualnej” lub trwałych aliansów strategicznych.
Po co składa się oświadczenia i zapewnienia?

Podczas prowadzenia działalności gospodarczej niektóre transakcje sprzedaży spółki poparte muszą zostać dodatkowymi elementami na przykład specjalnymi oświadczeniami i zapewnieniami. Ten element informacji w formie dokumentów często zajmuje istotną część umowy sprzedaży udziałów/akcji. Skąd się wziął obowiązek sporządzania tego rodzaju informacji i czemu są ważne?

Oświadczenia oraz zapewnienia to pewnego rodzaju deklarację sprzedającego odnośnie stanu sprzedawanej spółki. W ramach sporządzenia takich dokumentów sprzedający obiecuje kupującemu, że ze sprzedawanym podmiotem gospodarczym nie ma żadnych problemów czy komplikacji. Zapewnienie dotyczyć więc może zarówno stanu finansowego firmy, prawidłowości w zatrudnieniu, stanu prawnego udziałów, braku zaległości podatkowych i inne tego typu podobne aspekty.

?Jeżeli przedmiotem sprzedaży są udziały lub akcje w spółce, to przepisy prawa zapewniają kupującemu ochronę jedynie przed wadliwością samych praw udziałowych. Innymi słowy - przepisy kodeksu cywilnego pozwalają kupującemu dochodzić od sprzedającego jedynie roszczeń związanych z samymi defektami udziałów lub akcji.

Zakładanie spółki z o.o. online

Wprowadzona jakiś czas temu możliwość rejestracji spółek online, usprawnił procedury rejestracyjne niektórych przedsiębiorstw. Jednak opcja o której tu mowa dotyczy tylko wybranych form prawnych, jakimi są spółki z o.o., spółki jawne oraz spółki komandytowe.

Rejestracja spółki z o.o. online rozpoczyna się od założenia konta w systemie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Następnie po zalogowaniu i przygotowaniu niezbędnych do rejestracji danych, należy wprowadzić do formularzy i dokumentów przygotowane wcześniej dane oraz zdefiniować podmiot działalności, podając odpowiednie kody PKD. Kolejnymi krokami rejestracji spółki z o.o. online są: wygenerowanie dokumentów i wniosków oraz podpisanie ich za pomocą elektronicznego podpisu. Do ostatnich etapów rejestracji spółki z o.o. w systemie eMS zalicza się: dokonanie płatności drogą internetową za wpis do rejestru i ogłoszenie w MSiG oraz przesłanie dokumentacji do KRS.

Zakładanie spółki z o.o. online jest uproszczeniem w porównaniu do tradycyjnej rejestracji spółki z o.o. Jedną z głównych zalet uproszczonego sposobu rejestracji jest możliwość podjęcia działalności w ciągu kilku dni, ma to szczególne znaczenia dla osób, którym zależy na szybkim założeniu firmy. Wszystkie dokumenty podpisujemy za pomocą e-podpisu, a koszty są znacznie niższe od kosztów ponoszonych w przypadku standardowej procedury.

Konfiskata rozszerzona - na czym polega?

Nowelizacja przepisów w Kodeksie Karnym spowodowała wprowadzenie do obrotu gospodarczego zmian w zakresie stosowania konfiskaty rozszerzonej.
Konfiskata polega na zabraniu majątku sprawcy przestępstwa gospodarczego lub podatkowego, zagrożonego karą pozbawienia wolności.

Przepadek mienia wykorzystany może zostać w stosunku do osób trzecich, jeżeli przestępca przekazał im swoje mienie. Autorami modyfikacji w Kodeksie Karnym są politycy, którzy stwierdzili, że konfiskata rozszerzona stanowić będzie oręż walki z oszustami gospodarczymi, którzy działają wbrew zasadom uczciwej konkurencji. Przepadek mienia uniemożliwia czerpanie korzyści z nielegalnie zdobytego majątku, w procedurach przestępczych.
Popełnienie wykroczenia lub przestępstwa mniejszej wagi nie powoduje konfiskaty mienia oskarżonego oraz majątku, jaki przekazany zostaje jego rodzinie czy przyjaciołom. Mechanizm ten ma swoje zastosowanie w przypadku groźnych przestępstw czyli na przykład firma wykorzystana była do prania brudnych pieniędzy czy wyłudzania podatków. Górna granica kary wynosić może co najmniej 5 lat pozbawienia wolności.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...