OFICJALNA STRONA: SPRZEDAMSPOLKE.BIZ.PL

Biuro tworzy kilkunastu specjalistów, którzy chętnie pomogą nowym przedsiębiorcom w podjęciu aktywnej działalności na rynku gospodarczym. Od kliku lat biuro świadczy różne usługi na rzecz przedsiębiorców, ciesząc się ich zaufaniem. Współpraca z Klientem opiera się na szczegółowym rozpoznaniu jego potrzeb i opracowaniu dla niego indywidualnej oferty. Eksperci biura cenią sobie czas jego Klientów oraz mają na uwadze pewne ograniczenia finansowe z jakimi bardzo często borykają się podmioty gospodarcze. Razem z klientem opracowują najlepszy plan działania. Nie zwlekaj, skontaktuj się z nimi.


GOTOWE SPÓŁKI

Biuro oferuje gotowe do sprzedaży spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółki posiadają komplet dokumentów rejestracyjnych (numery NIP, REGON, KRS), a także notarialne poświadczenie o braku zadłużeń. Oferowane spółki mają czystą historię gospodarczą, gdyż nigdy nie prowadziły działalności, nie były stroną żadnej umowy oraz nie zatrudniały pracowników. Ich kapitał zakładowy wynosi 5 tys. zł. Biuro zajmuje się całym procesem sprzedaży spółek.


CENA: 1625 zł
REJESTRACJA SPÓŁEK

Biuro przeprowadza cały proces rejestracji spółki. Usługa rejestracji obejmuje doradztwo w zakresie wyboru PKD, umowy najmu oraz wysokości kapitału zakładowego. Z pomocą specjalistów sporządzicie Państwo odpowiednią umowę spółki z o.o., a także zarejestrujecie ją w KRS, US, ZUS oraz GUS. Specjaliści pomogą w zakresie rejestracji spółki z o.o., spółki komandytowej, spółki jawnej, a także spółki z o.o. komandytowej. Zachęcamy do skorzystania z oferty.


CENA: 749 zł

Kapitał własny

Kapitał własny uważany jest za odpowiednik składników majątku, do których określonemu podmiotowi przysługuje prawo własności. Składniki są wnoszone do przedsiębiorstwa przez jego założycieli, którzy dzięki temu nabyli prawo do uczestniczenia w podziale zysku oraz do zwrotu kapitału w razie likwidacji przedsiębiorstwa. Obok kapitału własnego, źródłem finansowania przedsiębiorstwa są kapitały obce.

Kapitały własne powinny kształtować się na poziomie umożliwiającym działalność inwestycyjną oraz podjęcie prac rozwojowych lub zaciągnięcie kredytu. Kapitał ten stanowi w przedsiębiorstwie bardzo ważną funkcję. Jest podstawowym źródłem finansowania oraz pozostaje do dyspozycji przedsiębiorstwa bezterminowo.

Kapitały własne mają różne nazwy, które zależą od formy prawnej działalności gospodarczej:

  • kapitał zakładowy - w spółce z o.o., w spółce akcyjnej oraz w spółce komandytowo-akcyjnej,
  • kapitał właścicieli - w spółce jawnej, w spółce cywilnej oraz w spółce partnerskiej,
  • suma komandytowa - w spółce komandytowej,
  • kapitał właściciela - w jednoosobowej działalności gospodarczej,
  • fundusz udziałowy - w spółdzielni,
  • fundusz założycielski - w przedsiębiorstwach państwowych.

Nieletni wspólnik spółki cywilnej

Spółka cywilna to forma prowadzenia działalności prowadzona przez osoby, które zmierzają do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Sama spółka nie jest jednak przedsiębiorcą toteż nie posiada osobowości prawnej i nie jest jednostką organizacyjną. Oznacza to, że stroną zawieranych umów nie będzie spółka, a jedynie jej wspólnicy. 

Osoby nieletnie, czyli takie, które nie ukończyły 18 roku życia mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a więc ważność czynności dokonywanych przez osobę z ograniczoną odpowiedzialnością zależy od zgody jej opiekuna ustawowego. Rodzice bądź opiekunowie mają również obowiązek sprawowania zarządu nad majątkiem małoletniego.

Jeśli czynności podejmowane przez małoletniego przekraczają zakres zwykłego zarządu wówczas jego rodzice nie mogą ich dokonać bądź wyrazić zgodę na ich dokonanie bez zgody sądu. 

Kapitał zakładowy w spółkach

Kapitał zakładowy to minimalny wkład właścicieli wniesiony podczas zakładania spółki. Kapitał zakładowy jest elementem kapitału własnego. Zgodnie z Ustawa o rachunkowości ujmowany jest po stronie pasywów w bilansie oraz w zestawieniu zmian w kapitale własnym.

W większości krajów Unii Europejskiej minimalny kapitał zakładowy określany jest prawne. W Polsce wysokość kapitału zakładowego uregulowana jest przepisami znajdującymi się w Kodeksie spółek handlowych i wynosi:
- w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 5.000 złotych,
- w spółce komandytowo-akcyjnej 50.000 złotych,
- w spółce akcyjnej 100.000 złotych.

W Polsce możliwe jest jeszcze prowadzenie dwóch innych form działalności, w których występuje minimalny kapitał zakładowy. Są to:
- spółdzielnia europejska 30.000 euro,
- spółka europejska 120.000 euro.

Wysokość kapitału zakładowego może być zmieniana w czasie trwania działalności spółki. Środki, które zostały wniesione do spółki podczas jej zakładanie nie muszą zostać w niej na stałe.

Wniesienie aportu do spółki akcyjnej

Kodeks Spółek Handlowych daje możliwość wniesienia wkładów do spółki akcyjnej. Wspólnicy mogą to zrobić w dwóch postaciach:
  • wkłady pieniężne
  • wkłady niepieniężne, czyli aport


Przedmiotem aportu mogą być wszystkie rzeczy oraz prawa majątkowe będące przedmiotem obrotu.
Wkłady mogą zostać pokryte zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Ten sposób pokrycia wkładów polega na przeniesieniu prawa ze wspólnika na rzecz spółki. Wiążę się to dodatkowym obowiązkiem sprawozdawczym sporządzanym przez założycieli przygotowywanym między innymi pod względem celowości wniesienia wkładu, oraz jego wartości.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...