OFICJALNA STRONA: SPRZEDAMSPOLKE.BIZ.PL

Biuro tworzy kilkunastu specjalistów, którzy chętnie pomogą nowym przedsiębiorcom w podjęciu aktywnej działalności na rynku gospodarczym. Od kliku lat biuro świadczy różne usługi na rzecz przedsiębiorców, ciesząc się ich zaufaniem. Współpraca z Klientem opiera się na szczegółowym rozpoznaniu jego potrzeb i opracowaniu dla niego indywidualnej oferty. Eksperci biura cenią sobie czas jego Klientów oraz mają na uwadze pewne ograniczenia finansowe z jakimi bardzo często borykają się podmioty gospodarcze. Razem z klientem opracowują najlepszy plan działania. Nie zwlekaj, skontaktuj się z nimi.


GOTOWE SPÓŁKI

Biuro oferuje gotowe do sprzedaży spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółki posiadają komplet dokumentów rejestracyjnych (numery NIP, REGON, KRS), a także notarialne poświadczenie o braku zadłużeń. Oferowane spółki mają czystą historię gospodarczą, gdyż nigdy nie prowadziły działalności, nie były stroną żadnej umowy oraz nie zatrudniały pracowników. Ich kapitał zakładowy wynosi 5 tys. zł. Biuro zajmuje się całym procesem sprzedaży spółek.


CENA: 1625 zł


REJESTRACJA SPÓŁEK

Biuro przeprowadza cały proces rejestracji spółki. Usługa rejestracji obejmuje doradztwo w zakresie wyboru PKD, umowy najmu oraz wysokości kapitału zakładowego. Z pomocą specjalistów sporządzicie Państwo odpowiednią umowę spółki z o.o., a także zarejestrujecie ją w KRS, US, ZUS oraz GUS. Specjaliści pomogą w zakresie rejestracji spółki z o.o., spółki komandytowej, spółki jawnej, a także spółki z o.o. komandytowej. Zachęcamy do skorzystania z oferty.


CENA: 749 zł

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Kodeks Spółek Handlowych jasno wskazuje, że każda osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą ma prawo przekształcić ją w spółkę kapitałową zachowując dotychczasowe prawa i obowiązki majątkowe. Oznacza to, że każdy bez względu na rodzaj prowadzonej przez siebie działalności, sposób opodatkowania, rodzaj ewidencji czy też branży może przekształcić się w spółkę z o.o.

Decydując się na takie posunięcie powinniśmy jednak mieć na uwadze następujące kwestie:
- koszty prowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są wysokie, przede wszystkim ze względu na konieczność prowadzenia pełnej księgowości,
- prowadzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się z podwójnym opodatkowaniem,
- prowadzenie spółki z o.o. w przypadku nieskomplikowanego biznesu zazwyczaj jest bez sensu, chyba że jest to podyktowane względami rozwojowymi. 

Do zalet przekształcenia jdg w spółkę z o.o. należy z kolei:
- możliwość pozyskania dodatkowego kapitału na rozwój firmy dzięki wprowadzeniu nowych wspólników,
- lepsze postrzeganie spółki kapitałowej na rynku,
- możliwość kontynuowania działalności  przez spadkobierców w przypadku śmierci wspólnika. 

Wspólnicy w spółce komandytowej

Cechą charakterystyczną dla spółki komandytowej jest podział wspólników na komplementariuszy oraz komandytariuszy, którzy w spółce posiadają odrębnie ukształtowaną pozycję prawną.

Komplementariusz czyli wspólnik aktywny to osoba, która prowadzi sprawy spółki oraz ją reprezentuje. W związku ze swoją czynną aktywnością bierze pełną odpowiedzialność za zobowiązania zaciągane przez spółkę Oznacza to, że za swoje zobowiązania odpowiada w sposób nieograniczony całym swoim majątkiem.

Komandytariusz to wspólnik pasywny. Nie prowadzi on spraw spółki, a także jej nie reprezentuje. Jego odpowiedzialność tym samym ogranicza się do wysokości sumy komandytowej ustalonej w umowie spółki. Jest wolny od odpowiedzialności w zakresie wniesionego wkładu.

Wspólnikami w spółce komandytowej mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, a także jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, które otrzymały zdolność prawną. Co ważne, jeden podmiot nie może jednocześnie pełnić funkcji komandytariusza oraz komplementariusza.

Spółka z o.o. dla cudzoziemca

Z każdym rokiem coraz większa ilość przedsiębiorców decyduje się na założenie działalności gospodarczej w Polsce. Nasza kraj przez ostatnie lata przeżywa ogromny rozwój gospodarczy dlatego też staje się coraz bardziej atrakcyjny dla zagranicznych inwestorów.

Cudzoziemcy zazwyczaj decydują się poprowadzić w Polsce firmę w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest tak z kilku powodów. Po pierwsze, mogą ją założyć na dokładnie takich samych zasadach jak polscy obywatele. Po drugie, spółkę tą można poprowadzić w dowolnym prawnie dopuszczalnym celu. Do jej rejestracji nie ma prawa wyłącznie inna jednoosobowa spółka z o.o. Inna zaletą tego podmiotu jest jak sama jej nazwa wskazuje ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania zaciągane przez spółkę. Oznacza to, ze w przypadku zadłużenia spółki zobowiązania nie będą regulowane z prywatnego majątku wspólników, a wyłącznie kapitału spółki bądź w razie niewypłacalności z mienia członków Zarządu.

Jako, iż tradycyjna rejestracja spółki z o.o. jest procesem długim i skomplikowanym szczególnie dla cudzoziemców, którzy nie władają w sposób płynny językiem polskim, który na terenie naszego kraju jest językiem urzędowym, warto zdecydować się na kupno gotowej spółki. Tym sposobem już w zaledwie jedną dobę będziemy mogli rozpocząć prowadzenie firmy, a wszelkie obowiązki ograniczą się do złożenia podpisu na umowie spółki w obecności notariusza i tłumacza przysięgłego.

Rodzaje spółek w Polsce

Spółki, które występują w Polsce można podzielić na spółki handlowe i spółki cywilne. Kryterium tego podziału jest kodeks, którego przepisy regulują powstanie i działanie danej spółki. Najbardziej popularnymi są obecnie spółki handlowe, a w szczególności spółki z o.o..

Spółki handlowe są regulowane przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. Stanowi on podział spółek handlowych na spółki osobowe i spółki kapitałowe. Każda z wyodrębnionych grup opiera się na innych zasadach. Dotyczą one między innymi powstania spółki, posiadania osobowości prawnej czy minimalnej wysokości kapitału podstawowego.

Do spółek osobowych zalicza się spółki jawne, partnerskie, komandytowe i komandytowo-akcyjne. Ich działalność opiera się głównie na współpracy wspólników. Spółki te nie posiadają osobowości prawnej, lecz mają podmiotowość prawną.

Do drugiej grupy spółek zalicza się spółki z o.o. oraz akcyjne. To formy, do których powstania konieczny jest kapitał, którego wysokość zależy od przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. Nie może być mniejszy niż 5 000 złotych w spółkach z o. o. oraz mniejszy niż 100 000 złotych w spółkach akcyjnych.

Cechą wspólną spółek kapitałowych jest posiadanie osobowości prawnej!

Sprawdź bezpieczny zakup spółki!


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...