OFICJALNA STRONA: SPRZEDAMSPOLKE.BIZ.PL

Biuro tworzy kilkunastu specjalistów, którzy chętnie pomogą nowym przedsiębiorcom w podjęciu aktywnej działalności na rynku gospodarczym. Od kliku lat biuro świadczy różne usługi na rzecz przedsiębiorców, ciesząc się ich zaufaniem. Współpraca z Klientem opiera się na szczegółowym rozpoznaniu jego potrzeb i opracowaniu dla niego indywidualnej oferty. Eksperci biura cenią sobie czas jego Klientów oraz mają na uwadze pewne ograniczenia finansowe z jakimi bardzo często borykają się podmioty gospodarcze. Razem z klientem opracowują najlepszy plan działania. Nie zwlekaj, skontaktuj się z nimi.

GOTOWE SPÓŁKI

Biuro oferuje gotowe do sprzedaży spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółki posiadają komplet dokumentów rejestracyjnych (numery NIP, REGON, KRS), a także notarialne poświadczenie o braku zadłużeń. Oferowane spółki mają czystą historię gospodarczą, gdyż nigdy nie prowadziły działalności, nie były stroną żadnej umowy oraz nie zatrudniały pracowników. Ich kapitał zakładowy wynosi 5 tys. zł. Biuro zajmuje się całym procesem sprzedaży spółek.


CENA: 1625 zł

REJESTRACJA SPÓŁEK

Biuro przeprowadza cały proces rejestracji spółki. Usługa rejestracji obejmuje doradztwo w zakresie wyboru PKD, umowy najmu oraz wysokości kapitału zakładowego. Z pomocą specjalistów sporządzicie Państwo odpowiednią umowę spółki z o.o., a także zarejestrujecie ją w KRS, US, ZUS oraz GUS. Specjaliści pomogą w zakresie rejestracji spółki z o.o., spółki komandytowej, spółki jawnej, a także spółki z o.o. komandytowej. Zachęcamy do skorzystania z oferty.


CENA: 749 zł

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Czynności związane z likwidacją spółki z ograniczoną odpowiedzialnością rozpoczyna się od otrzymania od wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki. Kolejnym krokiem jest wyznaczenie likwidatorów spółki lub pozostawienie tej funkcji dotychczasowym członkom zarządu. Następnie zgłoszenie do Sądu rejestrowego faktu likwidacji spółki na formularzach KRS-Z61 oraz KRS-ZR i KRS-ZK, wraz z podaniem danych o likwidatorach, ich adresów, wzorów podpisów oraz sposobie reprezentacji spółki w likwidacji. Ważne jest również ogłoszenie przez likwidatorów w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o rozwiązaniu spółki wraz z wezwaniem wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w przeciągu 3-miesiecy. Następnymi etapami w rozwiązaniu spółki są: aktualizacja danych w Głównym Urzędzie Statystycznym, aktualizacja danych w ewidencji płatników składek ZUS, aktualizacja danych w zgłoszeniu rejestracyjnym dla celów podatku VAT na formularzu VAT-R oraz aktualizacja danych w Urzędzie Skarbowym na formularz NIP-2. Bardzo ważne jest również dokonanie inwentaryzacji majątku oraz zawiadomienie banków obsługujących spółkę o otwarciu likwidacji. We wstępnych czynnościach likwidacji spółki nie wolno pominąć sporządzenia sprawozdania finansowego, które musi być stworzone na dzień poprzedzający otwarcie likwidacji oraz sporządzenia bilansu otwarcia likwidacji.

Wszystkie interesy spółki powinny być zakończone w momencie przystępowania do likwidacji. Ważnym krokiem jest ściągnięcie wierzytelności poprzez działania windykacyjne lub ich sprzedaż. Końcowym etapem jest oczywiście podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli według sposobu wynikającego z umowy spółki lub w stosunku do ich udziałów. Podział następuje nie wcześniej niż przed upływem sześciu miesięcy od daty ogłoszenia o likwidacji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Wyraź swoją opinię.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...