OFICJALNA STRONA: SPRZEDAMSPOLKE.BIZ.PL

Biuro tworzy kilkunastu specjalistów, którzy chętnie pomogą nowym przedsiębiorcom w podjęciu aktywnej działalności na rynku gospodarczym. Od kliku lat biuro świadczy różne usługi na rzecz przedsiębiorców, ciesząc się ich zaufaniem. Współpraca z Klientem opiera się na szczegółowym rozpoznaniu jego potrzeb i opracowaniu dla niego indywidualnej oferty. Eksperci biura cenią sobie czas jego Klientów oraz mają na uwadze pewne ograniczenia finansowe z jakimi bardzo często borykają się podmioty gospodarcze. Razem z klientem opracowują najlepszy plan działania. Nie zwlekaj, skontaktuj się z nimi.


GOTOWE SPÓŁKI

Biuro oferuje gotowe do sprzedaży spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółki posiadają komplet dokumentów rejestracyjnych (numery NIP, REGON, KRS), a także notarialne poświadczenie o braku zadłużeń. Oferowane spółki mają czystą historię gospodarczą, gdyż nigdy nie prowadziły działalności, nie były stroną żadnej umowy oraz nie zatrudniały pracowników. Ich kapitał zakładowy wynosi 5 tys. zł. Biuro zajmuje się całym procesem sprzedaży spółek.


CENA: 1625 zł


REJESTRACJA SPÓŁEK

Biuro przeprowadza cały proces rejestracji spółki. Usługa rejestracji obejmuje doradztwo w zakresie wyboru PKD, umowy najmu oraz wysokości kapitału zakładowego. Z pomocą specjalistów sporządzicie Państwo odpowiednią umowę spółki z o.o., a także zarejestrujecie ją w KRS, US, ZUS oraz GUS. Specjaliści pomogą w zakresie rejestracji spółki z o.o., spółki komandytowej, spółki jawnej, a także spółki z o.o. komandytowej. Zachęcamy do skorzystania z oferty.


CENA: 749 zł

Rozwiązanie spółki komandytowej bez jej wcześniejszej likwidacji

Likwidacja spółki ma na celu zakończenie bieżących interesów spółki oraz podział pozostałego majątku pomiędzy poszczególnych wspólników. Niestety zajmuje ona sporo czasu, dlatego w niektórych sytuacjach przewiduje się możliwość jej rozwiązania bez likwidacji.

Do likwidacji spółki zobowiązuje jednomyślna uchwała wspólników. Jeżeli wspólnicy jednak ustalą inny sposób zakończenia spółki wówczas można pominąć działania likwidacyjne. Jeżeli rozwiązanie spółki jest skutkiem wypowiedzenia umowy spółki przez wierzyciela wspólnika bądź ogłoszenia upadłości komplementariusza porozumienie w sprawie zakończenia działalności spółki wymaga zgody odpowiednio wierzyciela oraz syndyka.

Komplementariusze i komandytariusze mogą zawrzeć porozumienie w którym rezygnują z przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, jednak nie może ono pogarszać sytuacji wierzycieli. W jego treści należy zatem zawrzeć w jaki sposób długi mają zostać zaspokojone.
Co ważne, takie porozumienie powinno zostać zawarte w formie pisemnej, a jeżeli zawarte zostaną w nim informacje odnośnie przeniesienia własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego do spółki wówczas powinno mieć formę aktu notarialnego.  


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Wyraź swoją opinię.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...