OFICJALNA STRONA: SPRZEDAMSPOLKE.BIZ.PL

Biuro tworzy kilkunastu specjalistów, którzy chętnie pomogą nowym przedsiębiorcom w podjęciu aktywnej działalności na rynku gospodarczym. Od kliku lat biuro świadczy różne usługi na rzecz przedsiębiorców, ciesząc się ich zaufaniem. Współpraca z Klientem opiera się na szczegółowym rozpoznaniu jego potrzeb i opracowaniu dla niego indywidualnej oferty. Eksperci biura cenią sobie czas jego Klientów oraz mają na uwadze pewne ograniczenia finansowe z jakimi bardzo często borykają się podmioty gospodarcze. Razem z klientem opracowują najlepszy plan działania. Nie zwlekaj, skontaktuj się z nimi.

GOTOWE SPÓŁKI

Biuro oferuje gotowe do sprzedaży spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółki posiadają komplet dokumentów rejestracyjnych (numery NIP, REGON, KRS), a także notarialne poświadczenie o braku zadłużeń. Oferowane spółki mają czystą historię gospodarczą, gdyż nigdy nie prowadziły działalności, nie były stroną żadnej umowy oraz nie zatrudniały pracowników. Ich kapitał zakładowy wynosi 5 tys. zł. Biuro zajmuje się całym procesem sprzedaży spółek.


CENA: 1625 zł

REJESTRACJA SPÓŁEK

Biuro przeprowadza cały proces rejestracji spółki. Usługa rejestracji obejmuje doradztwo w zakresie wyboru PKD, umowy najmu oraz wysokości kapitału zakładowego. Z pomocą specjalistów sporządzicie Państwo odpowiednią umowę spółki z o.o., a także zarejestrujecie ją w KRS, US, ZUS oraz GUS. Specjaliści pomogą w zakresie rejestracji spółki z o.o., spółki komandytowej, spółki jawnej, a także spółki z o.o. komandytowej. Zachęcamy do skorzystania z oferty.


CENA: 749 zł

Sekcje PKD

Polska Klasyfikacja Działalności jest to umownie przyjęta, hierarchicznie usystematyzowana klasyfikacja działalności gospodarczych występujących w Polsce. PKD dzieli się na 21 sekcji. Każdy przedsiębiorca podczas rejestracji swojej firmy zobowiązany jest do wyboru odpowiednich do profilu działalności numerów PKD.

Polska Klasyfikacja Działalności najczęściej wykorzystywana jest do celów statystycznych.

Podział PKD:

 • sekcja A - rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo,
 • sekcja B - górnictwo i wydobywanie,
 • sekcja C - przetwórstwo przemysłowe,
 • sekcja D - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę, i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
 • sekcja E - dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, działalność związana z rekultywacją,
 • sekcja F - budownictwo,
 • sekcja G - handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle,
 • sekcja H - transport i gospodarka magazynowa,
 • sekcja I - działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi,
 • sekcja J - informacja i komunikacja,
 • sekcja K - działalność finansowa i ubezpieczeniowa,
 • sekcja L - działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
 • sekcja M - działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
 • sekcja N - działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca,
 • sekcja O - administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne,
 • sekcja P - edukacja,
 • sekcja Q - opieka zdrowotna i pomoc społeczna,
 • sekcja R - działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją,
 • sekcja S - pozostała działalność usługowa,
 • sekcja T - gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników, gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby,
 • sekcja U - organizacje i zespoły eksterytorialne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Wyraź swoją opinię.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...